Speelavonden

Op maandag – en donderdag- en vrijdagavond worden de libre competities gespeeld. Elke avond heeft zijn eigen competitie. Tweemaal per jaar spelen alle leden uit de verschillende avonden een toernooi tegen elkaar. Dat gebeurt in december en in april.

Op dinsdagavond wordt tweewekelijks de bandstoot competitie gespeeld. Eenmaal per jaar wordt in april een algeheel bandstoot toernooi georganiseerd voor álle leden van de vereniging.

Op woensdag wordt wekelijks de driebanden competitie gespeeld. Deze moeilijkste variant van het carambolebiljarten vereist enige techniek en stootinzichten voordat men zich waagt aan deze boeiende spelsoort.

 Naast de genoemde clubcompetities(voor de standen zie "stand interne competities" worden er zowel binnen als buiten DVO-verband diverse wedstrijden gespeeld. Binnen DVO wordt jaarlijks het Kersttoernooi georganiseerd en in april kunnen alle leden zich inschrijven voor zowel een gezamenlijk bandstoot toernooi als voor een driebanden krachtmeting.

Buiten DVO verband zijn er meerdere initiatieven op Texel, waaraan een groot gedeelte van onze leden deelneemt.

Artikel TC 20-1-15