DVO staat voor: “Door Vriendschap Ontstaan”. In 1983 begon een vriendenclub onder aanvoering van Cor Hoogenboom (1938-2000), Jan Brandenburg, Joop Kramer en Wim Vendel een biljartclub in de Ouwe Ulo in Den Burg. In 1986 versterkte ook Hoogenboom's echtgenote Atie de gelederen en verhuisde de club naar de "Witte Burcht". Op 7 september1989 opperde Atie de inmiddels serieuze biljartclub een andere naam te geven: D(oor) V(riendschap) O(ntstaan) Dit bleek de basis voor wat DVO nu is.

 

Inmiddels is DVO uitgegroeid tot ruim 70 leden (mannen én vrouwen), die in verschillende speldisciplines tegen elkaar spelen. Naast het libre deden het driebanden en later het bandstoten hun intrede. Ook is er een mogelijkheid om biljartles te nemen gecreëerd. Inmiddels is de lokaliteit in de “Witte Burcht” voorzien van drie uitstekende wedstrijdtafels en elektronische scoreborden. De ontwikkeling van DVO gaat verder. Om een toekomstige vergrijzing te voorkomen is er sinds enkele jaren een extra speelavond op vrijdag ten behoeve van een jongere generatie en talentvolle jeugd..

Een aantal DVO-leden heeft de jaarlijks te houden  “Texelse Biljartkampioenschappen” opgezet en anderen zijn weer nauw betrokken bij de inmiddels al weer een paar jaar draaiende “Eilandcompetitie voor teams”.

Op deze site vind je niet alleen alle benodigde info over DVO, maar we bieden tevens een platform voor alle andere Texelse biljartactiviteiten, zoals de Eilandcompetitie voor teams, de Texelse Biljart Kampioenschappen en bijvoorbeeld het Klif 23 straattoernooi en de Koger Libre toernooi.

 Heb je vragen of opmerkingen, stuur die dan gerust naar de Webmaster. Zie het kopje "Contacten"

Voel je je aangetrokken tot onze biljartvereniging, aarzel dan niet onze speelavonden (ma-woe-do- en vrijdagavond vanaf 19.30 uur in de Witte Burcht, Molenstraat 19, Den Burg) te bezoeken, of meld je aan als aspirant lid!

Het bestuur.