• Bandstoten

  Bandstoten

  Bandstoten, Bij deze spelsoort moet er minimaal één band geraakt worden voordat de derde bal wordt aangespeeld. Een directe carambole van bal 2 naar bal 3 is dus ongeldig. Verder mag een speler alle creativiteit inzetten. De speelavonden...

 • Libre

  Libre

  Libre, hierin mag de speler zelf bepalen, hoe het punt (de carambole) gemaakt wordt. Het staat hem of haar dus vrij met de stootbal direct van bal 2 naar bal 3 te gaan, of gebruik te maken van één of meer banden voordat de derde bal wordt geraakt en het...

 • Driebanden

  Driebanden

  Driebanden, De moeilijkste spelsoort die wij spelen is het driebanden, waarbij de carambole pas geldig is wanneer de stootbal minimaal drie banden heeft geraakt voordat deze de derde bal treft. De speelavonden voor het driebanden zijn wekelijks op woensdag,...

 

Helaas slaat het corona-virus weer onverbiddelijk toe. Door de gedeeltelijke lock-down die per 15 oktober van kracht is geworden moet de competitie voor minstens een maand worden stilgelegd. Laten we hopen op een snelle hervatting, en intussen: zorg dat je gezond blijft.

Voor de recente standen in de diverse clubcompetities zie:

overzicht clubcompetities (bijgewerkt t/m 14/10/2020)

 Gebeurt er nog iets op Texel op biljart-gebied? Jazeker, Kevin Knol gebruikt de lock-down in dit opzicht optimaal. 

We hoeven niet meer naar "de overkant": je kunt voor vrijwel alles bij zijn nieuwe bedrijf terecht.

Neem een kijkje op zijn website:  Texelbiljarts

Jammer dat er dit jaar geen Texelse Biljart Kampioenschappen zijn, Kevin is er klaar voor, zie bandstoten   libre en  driebanden oefeningen

 

er is nogal eens een misverstand over vastliggende en uitgesprongen ballen bij bandstoten. Voor bandstoten gelden dezelfde regels als voor libre:

Artikel 5303 KNBB
Vastliggende ballen; uitgesprongen ballen, libre en bandstoten Klein (=biljartmaat 115-230) 

Ligt de speelbal vast tegen een of beide aanspeelballen, dan mag de speler kiezen uit: 

 1. het plaatsen van alle ballen in de beginpositie;
 2. het spelen vanaf een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de speelbal niet vastligt;
 3. het 'vrij'-spelen van zijn speelbal door een kopstoot (massé of piqué).
 4. Zijn een of meer ballen uitgesprongen, dan dienen alle ballen in de beginpositie te worden geplaatst